Pazarlar ve Ürünler

Stratejimiz, müşterilerimiz için nihai tüketicilerinin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarına uygun hale getirilmiş, yenilikçi ve rekabetçi çözümler geliştirerek faaliyetlerimizi değer getirdiğimiz pazarlara odaklamaktır.

Tüketici Ürünleri & Sağlık Hizmeti

  Markets-ConsumerGoods_Healt Click to enlarge
Solvay, sunduğu çeşitliliklerle, her gün kullanılan ürünlerin performansını ve kullanım kolaylığını geliştirmeyi amaçlar. Özel surfaktan bazlı solüsyonları, polimerleri ve florlanmış sıvıları ile deterjanların ve hijyen ürünlerinin etkisini arttırır. Polimerleri, poliamidi ve akıllı fiberleri, tekstil endüstrisi tarafından yüksek performanslı giyecekler yaratmak amacıyla kullanılır. Selüloz asetatlarındaki ürün yelpazesi, sigara filtresi pazarına hizmet eder. Grup, sağlık uzmanlarına yönelik, biyouyumlu tıbbi implantlar için özel polimerler, sentez ara girdiler ve köpüren tabletler için sodyum bikarbonat da dahil olmak üzere geniş bir ürün yelpazesi geliştirmektedir.

Otomotiv & Havacılık

  Markets-Automotive_Aeronaut Click to enlarge
Solvay otomotiv pazarına, poliamidler, özel polimerler ve  hafif taşıtların performansını geliştiren ve önemli ölçüde katkıda bulunan kompozitler sunar. Florlanmış elektrolitler ve lityum tuzları pillerin verimliliğini geliştirir. Solvay solüsyonları, otomotiv üreticilerinin, kataliz için nadir toprak oksitleri ve lastik etiketi için silis gibi sürekli yükselen küresel standartları karşılamasına yardım eder. Solvay'ın gelişmiş solüsyonlarının kimyasal, mekanik ve termal direnme özellikleri, havacılık pazarında uçakların performans ve güvenliğine katkıda bulunur.

Tarım, Gıda & Yiyecek

  Markets-Agro_Feed_Food Click to enlarge
Solvay ürünleri ve solüsyonları, yiyecek zinciri kapsamında müşterilerin ihtiyaçlarına karşılık verir. Ayrıca, guar türevleri, florlanmış bileşikleri ve çözücüleri çevreye saygı duyarken, mahsulleri korur ve verimliliklerini arttırır. Vanilin ürün yelpazesi, işlenmiş yiyeceklerdeki yağ ve şeker oranını azaltarak daha sağlıklı diyetler yapılmasını sağlar. Sodyum bikarbonat, dengeli bir diyeti destekler ve hayvan sağlığını korur. Selüloz asetatı, çevreye duyarlı yiyecek ambalajı üretmek için kullanılır.

Enerji & Çevre

  Aerial view of forest Click to enlarge
Solvay, enerji piyasalarının gelişmiş performans ve daha düşük maliyetlere yönelik araştırmalarını destekler. Guar veya surfaktanlar, yağ ve gaz ekstrasyonu için çözümler sağlar. Lityum tuzları pil performansını arttırırken, PVDF filmleri, güneş panellerinin performansını ve dayanıklılığını geliştirir. Solvay prosesleri ve solüsyonları, biyokütleden enerji üretmek için kullanılır. Solvay, endüstriyel müşterilerine enerji optimizasyonundaki uzmanlığını sunar. Ayrıca, Solvay hava, su ve toprak kirliliğini azaltmaya yönelik çözümler de sunar.

Bina & İnşaat

  Markets-Building_Constructi Click to enlarge
Solvay ürünleri, daha az enerji tüketen, daha sürdürülebilir ve daha sağlıklı binalar tasarlamayı mümkün hale getirir. Solüsyonları, çevresel gerekliliklere göre üretilen düz cam ve ikili ya da üçlü sır kaplama pencere yapılarında kullanılır. Florlanmış ürünler, yüksek kalitede yalıtkan köpüklerin üretilmesine olanak verir. Biyoçözünür çözücüler boyalarda ve "yeşil" cilalarda kullanılır. Ayrıca, floropolimerler ve mühendislik plastikleri, elektrikli bileşenlerin ve kabloların ateşe dayanıklılığını arttırır.

Elektrik & Elektronik

  Digital tablet Click to enlarge
Solvay özel polimerleri; tablet, akıllı telefon, OLED teknolojisi, bilgisayar işlemcileri ve bellekleri ve nadir toprak bazlı yarı iletken geliştiren endüstriyel müşterilerine tasarım, güvenlik ve performans açısından yeni ufuklar sunar. Solvay, elektrikli konektör endüstrisi için, belirli ürünler ile şalterli ve alev geciktirici özelliğe sahip florlanmış poliamidler geliştirir. Ayrıca, nadir toprakların ve bio bazlı poliamidlerin geri dönüştürülmesini de içeren doğaya duyarlı çözümler sunar.

Endüstriyel uygulamalar

  Markets-IndustrialApplicati Click to enlarge
Solvay, endüstrilerin rekabet ve çevresel performans sorunlarını karşılamaları için acente ve aracılar sağlar.